Staj Hareketliliği

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ

Staj bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.  Öğrencinin faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için asgari süre 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir. Staj hareketliliği için belirlenen aylık hibe tutarları 27 AB ülkesinin yaşam standartlarına göre belirlenmiştir.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. 

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, gidilecek kurum işletme olarak değerlendirileceği için Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması şartı aranmaz. Staj Hareketliliği’ nde gönderen yükseköğretim kurumu ile işletme arasında ikili anlaşma yapılması gerekli değildir. 

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut öğretim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Aşağıdaki kuruluşlar staj faaliyeti için uygun değildir:

-AB kurumları ve AB ajansları

-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Erasmus+ Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Binası Kat 1 19030 ÇORUM