İkili Anlaşma Nasıl Yapılır?

Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) Sahibi Üniversitelerden biri ile bölüm/fakülte Erasmus koordinatörü ya da öğretim elemanları tarafından yapılabilir.

Anlaşma 2 nüsha hazırlanarak Birimimize iletilir.

Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Kurum Koordinatörü’ nün imzası ile Birimimizce ortak üniversiteye gönderilir. Ortak üniversiteden imzalı hali elimize geçtikten sonra yürürlüğe girer. 

İkili Anlaşma’nın yürürlüğe girebilmesi için her iki kurum tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olması gerekir. Anlaşma kontenjanlarının kullanılabilmesi için öğrenci ve/veya personel, ilan edilen tarihlerde başvuru yapar ve açıklanan sonuçlara göre kurumumuza tahsis edilen hibe çerçevesinde değişimden yararlanacak kişi sayısı ve değişim süresi belirlenir.

İkili Anlaşma Belgesi (boş) için tıklayınız

Erasmus+ Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Binası Kat 1 19030 ÇORUM