Hakkımızda

Erasmus+ Program Koordinatörlüğü

Erasmus+ programı; Öğrenci Hareketliliği ve Personel Hareketliliği olmak üzere iki alt faaliyete, bu alt faaliyetler ise sırasıyla öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği ile personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği olmak üzere farklı faaliyetlere ayrılmaktadır.

Erasmus+ Programı faaliyetleri üniversitemizde Uluslararası İlişkiler Birimi’nin kurulduğu andan itibaren gerçekleşmeye başlamıştır. Bu anlamda ilk adım, programın uygulanması açısından zorunlu olan Erasmus Üniversite Beyannamesi’nin alınmasıyla atılmıştır. Beyanname Hitit Üniversitesinin de bu programa dahil olmasına olanak vermiş böylelikle öğrenci ve personel hareketlilikleri başlamıştır. Tüm bu hareketliliklerin uygulanabilmesi için Avrupa yükseköğretim kurumları ile ikili anlaşmalar yapılmıştır. Bu ikili anlaşmaların yenilerinin yapılabilmesi ve var olanların sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için Uluslararası İlişkiler Birimi üniversite birim ve bölümlerini desteklemektedir. Gidecek öğrenci ve personelin başvuru, seçim ve değerlendirme süreçleri ile gerekli belgelerin düzenlenerek yararlanıcının gitmeye hazırlanması Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Öğrenci hareketliliği nicelik anlamında daha yoğun olduğundan, özellikle hareketliliğe hazırlanan öğrenciler için çeşitli toplantılar ve oryantasyon çalışmaları ile destek sağlanmaktadır.

Bugüne kadar pek çok öğrencimiz Erasmus+ Programından faydalanarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde eğitim almaya hak kazanmış, bu hayallerini gerçekleştirerek döndüklerinde tecrübelerini arkadaşlarına aktarmışlardır. Üniversitemize eğitim almak üzere gelen Avrupalı öğrenciler ise bu kültürel etkileşime büyük katkı sağlamışlardır.  Öğrencilerin yanı sıra  akademik ve idari personelimiz de Erasmus+ Programı Personel Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliklerinden faydalanmış ve Avrupa’ da bulunan Yükseköğretim kurumlarında ders verme ve araştırma yapma şansı elde etmişlerdir.  

Bahsi geçen çalışmalar doğrultusunda Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi her yeni akademik yıl ile beraber kendini yenilemekte ve gerçekleştirmiş olduğu hedeflerine yenilerini ekleyerek faaliyetlerine bu hedefler ışığında devam etmektedir.

Erasmus+ Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Binası Kat 1 19030 ÇORUM