Erasmus+ Leonardo da Vinci

Erasmus+ Leonardo da Vinci Programı

(Mesleki Eğitim Alanında Erasmus+)

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Mesleki eğitim ve öğretime özel olarak ise mesleki eğitimde öğrenim görenlerin istihdamını ve becerilerini artırmak, Avrupa ekonomisinin rekabet edebilmesine katkıda bulunmak, mesleki eğitim alanında güçlendirilmiş Avrupa işbirliğini desteklemek ve kalite güvencesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı´na (Türkiye Ulusual Ajansı) ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

 

Erasmus+ Programı altında mesleki eğitim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler;

 

  • Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan 

              -Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği 

 

  • Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan 

              -Stratejik Ortaklıklar 

              -Sektörel Beceri Ortaklıkları 

 

Program hakkında ayrıntılı bilgi için Türkiye Ulusal Ajansı web sayfasını ziyaret ediniz.

Erasmus+ Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Binası Kat 1 19030 ÇORUM