Erasmus+ Grundtvig

Erasmus+ Grundtvig Programı 

(Yetişkin Eğitimi alanında Erasmus+)

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

 

Yetişkin eğitim alanına özel olarak ise yaygın eğitimin kalitesinin arttırılması, Programa üye ülkelerdeki yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Erasmus+ Grundtvig faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yetişkin eğitimi hizmeti veren  kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrenicileri kapsamaktadır. Yaygın eğitim kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları ile özel kuruluşlar, yüksek öğrenim kurumları, cezaevleri, müzeler, kütüphaneler gibi kuruluşlar ülkeler arası ortaklıklar kurarak birlikte çalışabilirler.

 

Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı´na (Türkiye Ulusal Ajansı) yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.  

Erasmus+ Programı altında Yetişkin Eğitimi alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler;

  • Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1 altında yer alan)

             -Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği 

 

  • Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2 altında yer alan)

              -Stratejik Ortaklıklar 

 

 Program hakkında ayrıntılı bilgi için Türkiye Ulusal Ajansı web sayfasını ziyaret ediniz.

Erasmus+ Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Binası Kat 1 19030 ÇORUM