Erasmus+ Comenius

Erasmus+ Comenius Programı

(Okul Eğitimi Alanında Erasmus+)

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Okul eğitim alanına özel olarak ise eğitimde kaliteyi artırmayı, Program Ülkelerindeki okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Erasmus+ Comenius faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, okul eğitimine taraf olan kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı´na (Türkiye Ulusual Ajansı) yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

 

Erasmus+ Programı altında okul eğitimi alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler;

 

  • Ana Eylem 1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan

             -Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği 

 

  • Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan

              -Stratejik Ortaklıklar

 

  • Ana Eylem 3 – Politika Reformuna Destek (KA3): Başvurular, Avrupa Komisyonu Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı’na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) 

 

Program hakkında ayrıntılı bilgi için Türkiye Ulusal Ajansı web sayfasını ziyaret ediniz.

Erasmus+ Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Binası Kat 1 19030 ÇORUM