Mobil Menü

Öğrenim Hareketliliği

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus Üniversite

Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile  ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı

akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir sure (3- 12 ay arasında olma koşulu yapılan ikili anlaşmaya bağlı olarak değişecektir)

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir.

Öğrenim hareketliliği gerçekleştirilecek öğrencilerin belirlenmesi ilan, başvuru, değerlendirme ve öğrenci seçiminden oluşan üç aşamalı bir süreçtir.

İlan süresince duyurulan kontenjanlar doğrultusunda öğrenciler kendi bölümleri için başvuruda bulunabilirler.

Başvurular; web sayfamızda yayınlanan başvuru formu, transkript ve öğrenci belgesi ile birlikte birim ya da bölüm temsilcisine yapılır.

Öğrenci öğrenim hareketliliğinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan öğrencilerden uygunluk kontrolünden geçenler (ön değerlendirme) yabancı dil sınavına katılmak üzere ilan edilir. Değerlendirme %50 akademik ortalama, %50 yabancı dil sınav notu olmak üzerinden elde edilen Erasmus Notu ile yapılır.