Eğitim Alma Hareketliliiği

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği, Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan Öğretim Elemanları, Yönetici Kadro ve İdari Personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim alması ile yurtdışındaki işletmelerde çalışan personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında eğitim vermesine imkân sağlayan bir faaliyettir.

 

Ne değildir?

Personel Eğitim Alma Hareketliliği sadece bir "ders alma faaliyeti" olarak algılanmamalıdır. Üniversite personelinin mesleği ile ilgili konularda bilgi ve tecrübelerini artırmaya yönelik bir faaliyet olup, personelin lisans veya lisansüstü eğitim çalışmalarına bir ek katkı amacı gütmemektedir. Faaliyet kapsamında bir veya birkaç ders niteliğinde eğitim alınabilir ancak asıl amaç mesleki anlamda gelişime katkıda bulunmak olmalıdır. 

 

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Hedefleri:

-Faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkân vermek,

-Faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkân vermek.

 

Eğitim alma hareketliliği 2 şekilde gerçekleştirilebilir:

1. Türkiye’de Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik/idari personelin yurtdışındaki bir işletmeye eğitim almak üzere gitmesi

2. Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik/idari personelin yurtdışında ortak olunan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna eğitim almak üzere gitmesi

Erasmus+ Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Binası Kat 1 19030 ÇORUM