Başvuru Süreci ve Değerlendirme

BAŞVURU

Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personelin ‘Başvuru Formu’, taslak ‘Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması (Training Staff Mobility Agreement)" ve İkili Anlaşma (Bilateral Agreement) ile başvuru yapması gerekmektedir.

Önemli Not: Bu hareketlilikten faydalanmak isteyen akademik ve idari personelin başvuru belgelerini teslim etmeden önce eğitim almayı planladıkları kurum ya da işletmeden kabul edildiklerine dair onay almaları gerekmektedir.

Hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan personel hazırlamış olduğu taslak eğitim alma hareketliliği anlaşmasını ve ikili anlaşmasını (bir yükseköğretim kurumuna gidilecekse) kesinleştirecek ve her iki kuruma da imzalattıktan sonra Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edecektir.

 

Eğitim Alma Faaliyetinden Yararlanabilme Şartları;

1. Eğitim alma hareketliliğine dâhil olacak iki ülkeden en az birinin AB üye ülkesi olması gerekir. Türkiye henüz üye olmadığı için gidilecek kurumun mutlaka AB üyesi ülkelerden olması gerekir.

2. Yurtdışında bir işletmede ya da yükseköğretim kurumunda eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında çalışan personel olması gerekir.

3. Yurtdışında bir işletmede ya da yükseköğretim kurumunda eğitim alma hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan akademik/idari personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan akademik/idari personel için kadro şartı aranmaz, sözleşmeli akademik/idari personel de Erasmus eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanabilir.

4. Eğitim almak üzere gidilecek işletme bir eğitim merkezi, araştırma merkezi ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Bu faaliyet kapsamında EÜB sahibi olmayan bir yükseköğretim kurumuna gidilmesi mümkün değildir.  

5. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında KURUMLARARASI ANLAŞMA olması ve her iki tarafında EÜB sahibi olması gerekir. Ancak eğitim alma faaliyeti kapsamında kullandırılabilecek kontenjandan yararlanarak EÜB sahibi bir üniversiteye eğitim almak üzere başvuruda bulunabilmek için karşı üniversite ile İKİLİ ANLAŞMA YAPMAK ZORUNLUDUR. Bunun için anlaşma yapılan kurum bilgilerinin ve hazırlanan ikili anlaşma, iş planı ve eğitim programının başvuruda sunulması gerekmektedir.

6. Eğitim alma faaliyetinden faydalanmak isteyen personel, kendi bağlantıları ile bulduğu, alanı ile ilgili İŞLETMELERDE de bu faaliyetten yararlanabilir. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere yurtdışındaki bir işletmeye gidilmesi durumunda gönderen yükseköğretim kurumu ile işletme arasında KURUMLARARASI ANLAŞMA YAPILMASI ZORUNLU DEĞİLDİR.

-İsteyen personel maddi destekten feragat ederek bu faaliyetten yararlanabilir.

 

DEĞERLENDİRME:

Erasmus eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere yapılan tüm başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Değerlendirme süreci Rektörlükçe ‘resmi görevlendirme’ ile görevlendirilmiş bir seçim komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. Konu ile ilgili duyuru web sayfamızdan ilan edilecektir. Değerlendirme aşamasında başvuru formları ve hareketlilik anlaşmasının yanı sıra komisyon tarafından belirlenen kriterler ve aşağıda belirtilen ulusal öncelikler de göz önünde bulundurulacaktır. Değerlendirmenin şeffaf ve hakkaniyetli yapılması programın genel kurallarından biri ve EÜB’ nin gereğidir. Yapılan tüm başvurular Üniversitemize tahsis edilen hibe göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

Erasmus+ Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Binası Kat 1 19030 ÇORUM