Başvuru Süreci ve Değerlendirme

BAŞVURU

  • Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen akademik personelin  “Başvuru Formu”, taslak ‘’Ders Verme Hareketliliği Anlaşması (Teaching Staff Mobility Agreement)" ile başvuru yapması gerekmektedir. Partner kuruma ilişkin bilgilerin istendiği bölümler doldurulmayacaktır. Ayrıca, hareketlilikten faydalanmak isteyen akademik personelin yabancı dil notunun hesaplanması için güncel bir YDS/TOEFL/IELTS sınav sonuç belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

 

Hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan akademik personel hazırlamış olduğu taslak öğretim programını, Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından belirlenen tarihe kadar kesinleştirecek ve her iki kuruma da imzalattıktan sonra Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi’ ne teslim edecektir. İşletmeden personel davet etmek üzere öğretim programı ile Uluslararası İlişkiler Birimi’ne başvuruda bulunan personel/bölüm/fakültenin seçim süreci sonucunda personel davet etmeye hak kazanması durumunda, yükseköğretim kurumunun işletme personelini davet etmesi ve bu davetin bir ‘davet yazısı’ aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekir.

 

Faaliyetten önce Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim edilmesi gereken belgeler:

  1. İmzalanmış Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşmesi (Birimimizde hazırlanacaktır.)
  2. İmzalı/Mühürlü Ders Verme Hareketliliği Anlaşması 
  3. Ortak Yükseköğretim Kurumunun Davet Mektubu
  4. Öğretim Elemanı Bilgi Formu
  5. Çorum Halk Bankası Şubesi Avro Hesap Cüzdanı Fotokopisi
  6. Hesap Bildirim Formu

 

DEĞERLENDİRME

Erasmus ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere yapılan tüm başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Değerlendirme süreci Rektörlükçe ‘resmi görevlendirme’ ile görevlendirilmiş bir seçim komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. Değerlendirme aşamasında başvuru formları ve öğretim programlarının yanı sıra komisyon tarafından belirlenen kriterler ve aşağıda belirtilen ulusal öncelikler de göz önünde bulundurulacaktır. Değerlendirmenin şeffaf ve hakkaniyetli yapılması programın genel kurallarından biri ve EÜB’ nin gereğidir.

 

Erasmus Ders Verme Hareketliliği Ulusal Öncelikler:

  • Daha önce ders verme hareketliliği faaliyetinden yararlanmamış personele,
  • Daha önce ders verme hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,
  • Daha önce ders verme hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.
Erasmus+ Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Binası Kat 1 19030 ÇORUM