Birim / Bölüm Temsilcileri

Erasmus Kurum Koordinatörü

Email

Telefon

Doç. Dr. Gökçe MEREY

gokcemerey@hitit.edu.tr

1994

Erasmus Birim/Bölüm Temsilcileri

Mühendislik Fakültesi

Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin ERDİN

eminerdin@hitit.edu.tr

1237

Makine Mühendisliği 

Öğr. Gör. Dr. Emir AVCIOĞLU

emiravcioglu@hitit.edu.tr

6234

Kimya Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Serap FINDIK

serapfindik@hitit.edu.tr

1269

Gıda Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi Nedim ALBAYRAK

nedimalbayrak@hitit.edu.tr

1298

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Nuri KAPUCU

nurikapucu@hitit.edu.tr

1258

Metalürji ve Malzeme Müh.

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz BAĞCI

cengizbagci@hitit.edu.tr

1324

Fen- Edebiyat Fakültesi

Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Emine SÖKMEN

eminesokmen@hitit.edu.tr

1709

Biyoloji

Doç. Dr. Özlem ÖZBEK

ozlemozbek@hitit.edu.tr

1612

Kimya

Prof. Dr. Dursun Ali KÖSE

dalikose@hitit.edu.tr

1635

Fizik

Prof. Dr. Dilber Esra YILDIZ

desrayildiz@hitit.edu.tr

1626

Türk Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Canan UĞURDAĞ

cananugurdag@hitit.edu.tr

1660

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra KARABIYIK

humeyrakarabiyik@hitit.edu.tr

1624

Matematik

Doç. Dr. Elif DALYAN

elifdalyan@hitit.edu.tr

1662

Arkeoloji

Dr. Öğr. Üyesi Eric Luc JEAN

ericlucjean@hitit.edu.tr

1720

Antropoloji

Dr. Öğr. Üyesi Vahdet ÖZKOÇAK

vahdetozkocak@hitit.edu.tr

1722

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Dr. Öğr. Üyesi Şafak BULUT

safakbulut@hitit.edu.tr

1614

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Recep AYDIN

recepaydin@hitit.edu.tr

1473

İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Eren YILDIRIM

aerenyildirim@hitit.edu.tr 

1477

İşletme

Arş. Gör. Safa HOŞ

 safahos@hitit.edu.tr

1496

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Cansu GÖK KISA

cansugok@hitit.edu.tr

1405

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Kağan YASIM

yavuzkaganyasim@hitit.edu.tr

1464

Maliye

Dr. Öğr. Üyesi  Ufuk GERGERLİOĞLU

ufukgergerlioglu@hitit.edu.tr

1418

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Metin UÇAR

metinucar@hitit.edu.tr

1492

Bankacılık ve Finans

Arş. Gör. Dr. Ferhat ÇITAK

ferhatcitak@hitit.edu.tr

1408

İlahiyat Fakültesi

Birim Temsilcisi

Doç. Dr. Yakup ÇOŞTU

yakupcostu@hitit.edu.tr

1177

Temel İslam Bilimleri

Arş. Gör. Ersin KABAKCI

ersinkabakci@hitit.edu.tr

1142

Felsefe ve Din Bilimleri

Öğr. Gör. Dr. Murat YILMAZ

muratyilmaz@hitit.edu.tr

-

İslam Tarihi ve Sanatları

Öğr. Gör. Sema DİNÇ

semadinc@hitit.edu.tr

1145

Tıp Fakültesi

Birim Temsilcisi

Doç. Dr. Akın YILMAZ

akinyilmaz@hitit.edu.tr

5006

Temel Tıp Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi E. Nazlı HAYIRLI

eminenazlihayirli@hitit.edu.tr

5021

Cerrahi Tıp Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi İ. Tayfun ŞAHİNER

tayfunsahiner@hitit.edu.tr

5003

Dahili Tıp Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ERÇEN DİKEN

ozlemercendiken@hitit.edu.tr

5003

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi Derya YÜKSEL KOÇAK

dyukselguvenc@hitit.edu.tr

3515

Beden Eğitimi ve Spor

Öğr. Gör. Fatih EVLİ

fatihevli@hitit.edu.tr

3761

Sosyal Bilimleri Enstitüsü

Birim Temsilcisi

Arş. Gör. Mehmet ERDOĞAN

mehmeterdogan@hitit.edu.tr

2894

Arkeoloji

Dr. Öğr. Üyesi Eric Luc JEAN

ericlucjean@hitit.edu.tr

1720

Bankacılık ve Finans

Arş. Gör. Fatih CİNGÖZ

fatihcingoz@hitit.edu.tr

1443

Felsefe ve Din Bilimleri

Öğr. Gör. Hesna Serra AKSEL

hesnaserraaksel@hitit.edu.tr

1135

İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf MURATOĞLU

yusufmuratoglu@hitit.edu.tr 

1435

İslam Tarihi ve Sanatları

Arş. Gör. Meral YILMAZ

meralyilmaz@hitit.edu.tr

1195

İşletme

Arş. Gör. Yasin ŞEKER

yasinseker@hitit.edu.tr

1423

Maliye

Doç. Dr. Ufuk GERGERLİOĞLU

ufukgergerlioglu@hitit.edu.tr

1418

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Metin UÇAR

metinucar@hitit.edu.tr

1492

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra KARABIYIK

humeyrakarabiyik@hitit.edu.tr

1695

Temel İslam Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi Özden KANTER AKBAŞ

ozdenkanter@hitit.edu.tr

1167

Türk Dili ve Edebiyatı

Öğr. Gör. Canan UĞURDAĞ

cananugurdag@hitit.edu.tr

1660

Fen Bilimleri Enstitüsü

Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin ERDİN

eminerdin@hitit.edu.tr

1237

Kimya Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Serap FINDIK

serapfindik@hitit.edu.tr

1269

Makine Mühendisliği

Doç. Dr. Muhammet Emin ERDİN

cengizbaykasoglu@hitit.edu.tr

1238

Gıda Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Nedim ALBAYRAK

nedimalbayrak@hitit.edu.tr

1298

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Dr. Öğr. Üyesi Orçun AVŞAR

orcunavsar@hitit.edu.tr

Matematik

Arş. Gör. Tuğba YURDAKADİM

tugbayurdakadim@hitit.edu.tr

1646

Biyoloji

Doç. Dr. Özlem ÖZBEK

ozlemozbek@hitit.edu.tr

1612

Kimya

Dr. Öğr. Üyesi İlknur TOSUN SATIR

ilknurtosun@hitit.edu.tr

1642

Adli Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem DÖNMEZ GÜNGÜNEŞ

cigdemdonmez@hitit.edu.tr

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

Doç. Dr. Sevil ÖZKINALI

sevilozkinali@hitit.edu.tr

1636

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Seyfi ŞEVİK

seyfisevik@hitit.edu.tr

3379

Polimer Bilimi ve Teknolojisi

Doç. Dr. Hümeyra M. BALABAN

hmertbalaban@hitit.edu.tr

1274

Fizik

Dr. Öğr. Üyesi Arzu KARAYEL

arzukarayel@hitit.edu.tr

1676

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Birim Temsilcisi

Doç. Dr. Selen ÖZAKAR AKÇA

selenozakar@hitit.edu.tr

3513

Hemşirelik

Doç. Dr. Selen ÖZAKAR AKÇA

selenozakar@hitit.edu.tr

3513

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi Gülden ÖZTÜRK SERTER

guldenozturk@hitit.edu.tr

3549

Sağlık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÜNAL

aliunal@hitit.edu.tr

3544

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem DÖNMEZ GÜNGÜNEŞ

cigdemdonmez@hitit.edu.tr

3560

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Birim Temsilcisi

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

pelinavsarkarabas@hitit.edu.tr

4801

Resim

Dr. Öğr. Üyesi Fırat ENGİN

firatengin@hitit.edu.tr

4807

Müzik

Dr. Öğr. Üyesi Elif DOĞRU

elifdogru@hitit.edu.tr

4805

Sosyal Bilimler MYO

Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Doğan DEMİRCİ

dogandemirci@hitit.edu.tr

3369

Teknik Bilimler MYO

Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Mehmet AYDINKAL

mehmetaydinkal@hitit.edu.tr

3354

 Sungurlu MYO

Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Aslı KARA

aslicapli@hitit.edu.tr

3215

Bilgisayar Programcılığı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KÖR

hakankor@hitit.edu.tr

3219

Sosyal Hizmet

Öğr. Gör. Murat ERKOYUNCU

muraterkoyuncu@hitit.edu.tr

3238

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Öğr. Gör. Ahmet PAYAS

ahmetpayas@hitit.edu.tr

3230

İşletme Yönetimi

Öğr. Gör. Songül DEMİREL DEĞİRMENCİ

songuldemirel@hitit.edu.tr

3215

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Öğr. Gör. Ayten AKCAN

aytendokuyucu@hitit.edu.tr

3218

Çocuk Gelişimi Çocuk Bakımı ve Gençlik  Hizmetleri

Öğr. Gör. Özlem BAL

ozlembal@hitit.edu.tr

3240

Dış Ticaret Programı

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan SÜKLÜM

nurcansuklum@hitit.edu.tr

3242

Yönetim ve Organizasyon

Öğr. Gör. Songül DEMİREL DEĞİRMENCİ

songuldemirel@hitit.edu.tr

3215

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZKAN VARDAR

denızozkan@hitit.edu.tr

3237

 Osmancık Ömer Derindere MYO

Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Mehmet Nurullah ALKAN

nurullahalkan@hitit.edu.tr

3119

Bilgisayar Teknolojileri

Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim EĞİLMEZ

halilegilmez@hitit.edu.tr

-

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Öğr. Gör. Dr. Merve YÜCEL

mervecogan@hitit.edu.tr

3103

Elektronik ve Otomasyon

Öğr. Gör. Uğur TUNÇER

ugurtuncer@hitit.edu.tr

3157

Pazarlama

Öğr. Gör. Ahmet Erkan CİHANGİR

aerkancihangir@hitit.edu.tr

3122

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Öğr. Gör. Esra DAŞDAN

esrasahin@hitit.edu.tr

3127

Mimarlık ve Şehir Planlama

Öğr. Gör. Mehmet Nurullah ALKAN

nurullahalkan@hitit.edu.tr

3119

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Dr. Öğr. Üyesi Demet TATAR

demettatar@hitit.edu.tr

3119

Tasarım

Öğr. Gör. Muhammed Fatih ZORLU

mfatihzorlu@hitit.edu.tr

3124

Yönetim ve Organizasyon

Öğr. Gör. Ayşegül İNCE

aysegulince@hitit.edu.tr

3130

İskilip MYO

Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Serkan TULUK

serkantuluk@hitit.edu.tr

3900

El Sanatları

Öğr. Gör. Serkan TULUK

serkantuluk@hitit.edu.tr

3900

Spor Bilimleri Fakültesi

Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Fatih EVLİ

fatihevli@hitit.edu.tr

3761

Antrenörlük Eğitimi

Öğr. Gör. Gül YAĞAR

gulyagar@hitit.edu.tr

3715

Spor Yöneticiliği

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÖZER

ugurozer@hitit.edu.tr

3710

Alaca Avni Çelik MYO

Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Gönül ARSLAN AKVERAN

gonularslan@hitit.edu.tr

4533

Elektronik ve Otomasyon 

Öğr. Gör. Selim ÖZDEM

selimozdem@hitit.edu.tr

4519

Gıda İşleme

Dr. Öğr. Üyesi Gönül ARSLAN AKVERAN

gonularslan@hitit.edu.tr

4533

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Öğr. Gör. İbrahim İlker YURTTAŞ

ibrahimyurttas@hitit.edu.tr

4512

Makine ve Metal Teknolojileri

Doç. Dr. Bahat COMBA

bahatcomba@hitit.edu.tr

4537

Veterinerlik

Doç. Dr. Bahat COMBA

bahatcomba@hitit.edu.tr

4537

 

 

Erasmus+ Koordinatörlüğü
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Binası Kat 1 19030 ÇORUM